НОВИ ПРАВИЛА НА КАТ ЗА ЦЯЛОСТНО ОБЛЕПВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ С ФОЛИО


 

От лятото на 2012 г. има промяна в закона, която гласи, че се забранява цялостното заличаване на цвета на превозните средства чрез облепване с фолио. За автомобилите, облепени с фолио, не е необходима пререгистрация в КАТ. Ако бъде оставен елемент в заводския цвят на колата, няма да има проблем с пътната институция.