Брандиране на автомобили - един от най-ефективните начина на реклама.


 

Брандиране на фирмените автомобили е въздействащ и ефективен начин да се промотира продукт или да се затвърди имидж.

Стойността на автомобилното брандиране може да се разглежда в два аспекта - цена за облепване и цена на ефективността от него. Безспорно инвестицията за реализиране на по - въздействащо брандиране може да изисква и повече средства.

Най - напред трябва да се прецени в чисто търговски аспект ползата от такава стъпка. Отпускането на средства за нея се базира на ефиктивността, която предоставя тя. В този ред на мисли възниква въпроса:

Каква е ефективността на автопарка като рекламен канал?

От гледна точка на ефективността, а именно посланието на компанията да достигне до колкото се може повече хора, стойността на брандирането придобива съвсем различни измерения.

За да разберете какво е съотношението на цените между брандирането на автомобили и другите форми на реклама с оглед достигането на по-голям брой потенциални клиенти ще направим сравним   колко струва да стигнете до хиляда човека чрез брандирене на автомобили и колко струва чрез друга форма на реклама (телевизионна, радио, печатна, интернет или външна реклама)

Чрез сравнително точни изчисления, се получава, че стойността за достигне на рекламата ви до 1000 души е:

  • В prime time по национална телевизия ще ви струва около 5,00 лева;
  • По радиото - 3,00 лева;
  • В национален всекидневник - 40,00 лева;
  • В списание - 100 лева;
  • В интернет - 10 лева;
  • Билборд - 6,00 лева;
  • Брандиране на автомобили - 1 лев

Голямата разлика идва от периодите в които работят съответните послания. В сравнението са съпоставени 1 рекламен спот при радията и телевизиите, 1 публикация в пресата, 1 рекламен период - 14 дни при билбордовете, а при автомобилното брандиране периодът е значително по - дълъг, без това да изисква допълнителни вложения.

Анализът на тези показатели е достатъчно красноречив, за да убеди компаниите в маркетинговата ползата от брандирането на автомобилите им.